Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού λεωφορείου με αριθ. Κυκλ. ΚΗΟ 8551 στις Μουριές Κιλκίς

Αριθμός Απόφασης:

256

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: