Έγκριση μετάβασης του δημοτικού λεωφορείου με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 8551 στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής για τη μεταφορά παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου στις κατασκηνώσεις της Πρόνοιας την 30-0-7-2001 και την 08-08-2011 για την επιστροφή αυτών

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: