Έγκριση μετάβασης του δημοτικού λεωφορείου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8551 για την μεταφορά ατόμων με αναπηρίες, κατόπιν αιτήσεως του συλλόγου οικογενειών ατόμων με αναπηρία «Ορίζοντες», για λογαριασμό του ΚΔΑΠ/ΜΕΑ του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στις 21/7/2016

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: