Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Λεωφορείου στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

Αριθμός Απόφασης:

239

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: