Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Λεωφορείου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Αριθμός Απόφασης:

267

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: