Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Λεωφορείου στην στο Τσοτύλι Κοζάνης

Αριθμός Απόφασης:

261

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: