Έγκριση μετάβασης του εκπροσώπου του Δήμου μας στην έδρα του δικτύου ΡΟΜ (Αθήνα) την 15/11/2011.

Αριθμός Απόφασης:

263

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: