Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων για τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου για το έτος 2014 – 15. Ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: