Έγκριση μίσθωσης – παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε συλλόγους, αθλητικές ομοσπονδίες και άλλους Φορείς

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: