Έγκριση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου μας, για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών τους (άρθρο 202 παρ. 2 του Ν. 3463/06).

Αριθμός Απόφασης:

404

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: