Έγκριση οικονομικού απολογισμού της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2013.

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: