Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 του Νομικού Προσώπου

Αριθμός Απόφασης:

306

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: