Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων» αρ. μελ. 47/2009 και προϋπολογισμός 4.910.462,00€.

Αριθμός Απόφασης:

415

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: