Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 δημοτικού καταστήματος.

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

22/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: