Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Α.ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ» (Αρ. Μελ.: 20/2020)

Αριθμός Απόφασης:

058

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: