Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο «Συντηρήσεις Μικροκατασκευές υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»(Αρ. Μελ.: 121/2017)

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: