Έγκριση όρων διακήρυξης για το υποέργο 1 της υπ’αρ. 64/2012 μελέτης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ»

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: