Έγκριση όρων διακήρυξης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΠΡΟΛΗΨΗ) ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ)_ 2022», Αρ. μελ. 55/2021, προϋπολογισμού 1.230.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: