Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη: «ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. μελ. 136/2018), προεκ/μενης αμοιβής: 72.539,68 € (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

034

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

11/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: