Έγκριση όρων διακήρυξης της εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου Φιλίππου» με (αριθ. μελ. 75/2013), προϋπολογισμού 295.893,00€. Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: