Έγκριση όρων διακήρυξης της μελέτης «Σύνταξη μελέτης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», (Αρ. Μελ. 135/18)

Αριθμός Απόφασης:

080

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: