Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου « ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΔΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ » αρ. μελ. 26/2015 (Κ.Α.Ε. Ε-0689-15) -Ψήφιση πίστωσης ποσού 23.120,00 €

Αριθμός Απόφασης:

087

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: