Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων οδών του Δήμου» με αρ. μελ.: 76/2011 προϋπολογισμού: 73.800,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: