Έγκριση παράτασης εργασιών.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: