Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.:15/2022)

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: