Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ’ αριθ. 18634/24-12-2014 σύμβασης στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 7«Προβολή της πράξης σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης» της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης πράξης

Αριθμός Απόφασης:

078

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: