Έγκριση παράτασης της Σύμβασης Σύστασης Καταπιστευτικού Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του ΤΠΔ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ&ΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ σε 17 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας)

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: