Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» αρ. μελ. 59/2020

Αριθμός Απόφασης:

380

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: