Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων οδών του Δήμου» : με αρ. μελ.: 76/2011 και προϋπολογισμό: 73.800,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: