«Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης με τίτλο Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την Υλοποίηση της Ενταγμένης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο : Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

230

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: