Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης στα πλαίσια ανάθεσης των συμβάσεων με τις εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

Αριθμός Απόφασης:

298

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: