Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης στα πλαίσια εκτέλεσης της προμήθειας ενός καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού νερού τουλάχιστον 3,5m3». Έγκριση πρακτικού επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

044

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

11/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: