Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων & μπαζοαπορριμμάτων».

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: