Έγκριση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών του έργου «ΑNAKATAΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», αρ. μελ. 98/2017

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: