Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε αιρετό του Δήμου μας, λόγω άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του [άρθρο 52 του ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τ. Α΄, όπως ισχύει], για αδίκημα που του αποδίδεται ότι διέπραξε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Αριθμός Απόφασης:

287

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: