Έγκριση πίστωσης 1.407,98€ υπέρ κληρονόμων Σταύρου Θεμελίδη – Τεμέλκου για αποζημίωση ως θιγομένου στο Ρ.Σ. Δενδ/μου

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: