Εγκριση πίστωσης για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αμπελοκήπων».

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: