Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Ματαίωση διαδικασίας.

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

01/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: