Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: