Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια ενός καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού νερού τουλάχιστον 3,5m3».

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

27/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: