Έγκριση πρακτικού επιτροπής (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αντικατάστασης Πρασίνου στο έργο «Ανάπλαση Πάρκου επί της Λεωφ. Δενδροποτάμου». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

248

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: