Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων». Κήρυξη διαγωνισμού ως άγονο.

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή