Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τμηματικές ασφαλτοστρώσεις οδών διέλευσης βαρέων οχημάτων περιοχής Λαχαναγοράς» (αριθμ.μελ. 20/2011 πρ/σμου 121.770,00€). Κατακύρωση αποτελέσματος

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: