Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

01/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: