Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων». Κατακύρωση αποτελέσματος

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: