Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκμίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων». Κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: