Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου του δήμου». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: