Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και ηχείων συστήματος προτεραιότητας για τις υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ.μελ.12/2019.Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: