Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και ηχείων συστήματος προτεραιότητας για τις υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Προσωρινή Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

036

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: