Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», αριθμ.μελ.49/20. Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

402

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: